Zde budou stránky popisující možnosti konfokálního mikroskopu Zeiss 5 Duo umístěného na pracovišti ÚEB AVČR v Praze Lysolajích.

Rezervační systém je k dispozici zde.