Homepage

Vědecké a odborné útvary

 
 

Areál Lysolaje (Praha)

Areál Karlovka (Praha)

Areál Pernikářka (Praha)

Areál Krč (Praha)

Areál Ruzyně (Praha)

Areál Olomouc – Společná laboratoř ÚEB a PřF PU

Areál Olomouc – Sokolovská ul.

Knihovna ÚEB AV ČR

Redakce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica

 
 
 
 
  Areál Lysolaje
 

Adresa:

165 02 Praha 6, Rozvojová 135 

Vedoucí:

RNDr. Radka Vaňková, CSc.

Telefon:

225 106 427

 

 

Fax areálu: 

225 106 456

 

225 106 474

E-mail:

vankova@ueb.cas.cz 

 

 

Laboratoře: 

Laboratoř morfogeneze rostlin

 

Laboratoř hormonálních regulací u rostlin

 

Laboratoř biologicky aktivních látek

 

Laboratoř biologie pylu

 

Laboratoř buněčné biologie

 

Laboratoř přenosu signálů

 

Laboratoř reprodukce rostlin

 

 

Knihovna ÚEB

Telefon:

(02) 20 39 04 69

E-mail:

knihovna@ueb.cas.cz

 
 
 
  Areál Karlovka
 

Adresa:

160 00 Praha 6, Na Karlovce 1a 

Vedoucí:

RNDr. Milada Šindelářová, CSc.

Telefon:

225 106 445

 

224 320 198 (sekretářka M. Rambová)

Fax areálu:

224 310 113

E-mail:

sindelarova@ueb.cas.cz 

 

 

Laboratoře:

Laboratoř patofyziologie rostlin

 

Laboratoř pěstování molekul a reparace DNA

 

Laboratoř stresové fyziologie

 

Laboratoř mutační genetiky

 

Laboratoř virologie

 

 

Ediční skupina - redakce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica

Vedoucí:

RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc.

Telefon:

224 320 198

Telefon redakce:

233 331 032

E-mail:

biol.plant@ueb.cas.cz

 

photosynthetica@ueb.cas.cz

 

sestak@ueb.cas.cz

 
 
 
  Areál Pernikářka
 

Adresa:

160 00 Praha 6, Na Pernikářce 15

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Tupý, DrSc.

Telefon:

220 303 848

Fax: 

233 339 412

E-mail:

tupy@ueb.cas.cz 

 

 

Laboratoře: 

Laboratoř interakce rostlin a patogenů

 

Výzkumná stanice Střížovice

 
 
 
  Areál Krč
 

Adresa:

142 20 Praha 4, Vídeňská 1083

Vedoucí:

prom. chem. Josef Holík

Telefon:

241 062 381

Fax: 

241 062 111

E-mail:

holik@biomed.cas.cz 

 

 

Laboratoře: 

Izotopová laboratoř

 

 
  Areál Ruzyně – Společná laboratoř ÚEB a VÚRV
 

Adresa:

161 06 Praha 6, Drnovská 507

Vedoucí:

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Telefon:

233 022 479

Fax: 

233 022 216

E-mail:

vanek@ueb.cas.cz 

 

 

Laboratoře: 

Laboratoř rostlinných biotechnologií


 
  Areál Olomouc – Společná laboratoř ÚEB a PřF PU
 

Adresa:

783 71 Olomouc, Šlechtitelů 11

Vedoucí:

Doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Telefon:

585 634 850

 

585 634 851

 

585 631 111

Fax areálu: 

585 634 870

E-mail:

miroslav.strnad@upol.cz 

 

 

Laboratoře: 

Laboratoř růstových regulátorů

 
 
 
  Areál Olomouc – Sokolovská ul.
 

Adresa:

772 00 Olomouc, Sokolovská 6

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Doležel, CSc.

Telefon:

585 205 852

Fax areálu:

585 205 853

E-mail:

dolezel@ueb.cas.cz 

 

 

Laboratoře: 

Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie

 

Laboratoř cytoskeletu

 
 

 

Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma

Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky

 

© 1999 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 5. 11. 2008