On-line knihovnička časopisů ÚEB AVČR

 


Časopisy odebírané ústavem

Odkazy jsou funkční ve všech areálech ÚEB AVČR. Pokud budete mít s přístupem problémy, kontaktujte prosím knihovnu ÚEB na adrese knihovna@ueb.cas.cz. Na tuto adresu mohou také mimoústavní zájemci zasílat žádosti o zaslání pdf.

¨ American Chemical Society: Vše

Výběr z nabídky:

- Biochemistry

- Chemical Reviews

- Journal of Agricultural and Food Chemistry

¨ Blackwell: Vše a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Výběr z nabídky:

- Journal of Phytopathology

- Molecular Plant Pathology

- New Phytologist

- Physiologia Plantarum

- Plant Biotechnology Journal

- Plant Breeding

- The Plant Journal

- Plant Pathology

- Plant, Cell and Environment

- Weed Research

¨ Elsevier: Vše a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Výběr z nabídky:

- Biochemistry and Molecular Biology Education

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes

- Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects

- Biology of the Cell

- Cellular Signalling

- Current Biology - do roku 1999, starší ročníky jsou k dispozici zde.

- Current Opinion in Biotechnology

- Current Opinion in Chemical Biology

- Current Opinion in Genetics & Development

- Current Opinion in Microbiology

- Current Opinion in Plant Biology

- Current Opinion in Structural Biology

- Current Opinion in Cell Biology

- Environmental and Experimental Botany

- FEBS Letters

- Gene

- Peptides

- Phytochemistry

- Plant Science

- Plant Physiology and Biochemistry

- Trends in Biochemical Sciences

- Trends in Biotechnology

- Trends in Cell Biology

- Trends in Ecology & Evolution

- Trends in Genetics

- Trends in Microbiology

- Trends in Plant Science

- Ultramicroscopy

¨ Springer a Kluwer: Vše a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Výběr z nabídky:

- Aplied Biochemistry and Microbiology

- Biologia Plantarum

- Crop Science

- European Journal of Plant Pathology

- Journal of Plant Growth Regulation

- Methods in Cell Science

- Microbiology

- Molecular Breeding

- Photosynthesis Research

- Photosynthetica

- Phytochemistry Reviews

- Plant Cell Reports

- Planta

- Plant and Soil

- Plant Cell, Tissue and Organ Culture

- Plant Growth Regulation

- Plant Molecular Biology

- Plant Molecular Biology Reporter

¨ Oxford University press:

- Journal of Experimental Botany

¨ Wiley and Sons:

Přístup do databáze je zde.

¨ PEST Cabweb:

- Review of Plant Pathology


Časopisy v knihovně chodící na osobní předplatné

- Annals of Botany
- Annual Review of Plant Biology
- vše pod heslem

- Plant Cell
- pod heslem pouze poslední rok, ostatní volně
- Plant Physiology
-
pod heslem pouze poslední rok, ostatní volně
- Plant and Cell Physiology - vše pod heslem
- Plant Growth Regulation - vše pod heslem

Pokud budete mít zájem o username a password, napište prosím na petrasek@ueb.cas.cz.


Volně přístupné časopisy

- American Journal of Botany - prozatím volně včetně posledních čísel

- American Journal of Physiology - Cell Physiology - bez posledního roku

- Biochemical Journal - vše volně

- Biochemical Society Transactions - bez posledního roku

- Cell Structure and Function - volně ročník 1999 až 2001

- Development - bez posledního roku

- EMBO Journal - bez posledního roku

- EMBO Reports - bez posledního roku

- European Journal of Biochemistry - bez posledního roku

- European Journal of Cell Biology - volně rok 2000, z 2001 pouze leden

- Genes & Development - bez posledního roku

- Genetics - bez posledních 3 měsíců

- Genome Research - bez posledního roku

- Journal of Cell Science - bez posledního roku

- Journal of Histochemistry & Cytochemistry - bez posledního roku

- Journal of Virology - bez posledního roku

- Microbiology and Molecular Biology Reviews - bez posledního roku

- Molecular Biology of the Cell - bez posledních dvou měsíců

- Molecular and Cellular Biology - bez posledního roku

- Nucleic acid research - bez posledního půl roku

- Plant and Cell Physiology - 1997-polovina roku 2000 volný přístup na stránce japonské společnosti rostlinných fyziologů

- Plant Molecular Biology Reporter - bez posledního cca půl roku

- Proceedings of the National Academy of Sciences - bez posledních 6 měsíců

- Physiologia Plantarum - volně bez posledního roku, archiv zpětně až do roku 1990

- Photochemistry and Photobiology - volně včetně posledního roku, zkušební perioda

- Science - články od roku 1995 do konce roku 2000 volně přístupné pouze pokud jdete přes funkci search, pokud hledáte přes browse tak to nechodí...
- The Biological Buletin
- zatím vše volně, zkušební doba

- The Journal of Biological Chemistry - bez posledního roku, ale online jsou k dispozici i přijaté manuskripty

- The Journal of Experimental Biology - bez posledního roku

- The Journal of Cell Biology - bez posledních 6 měsíců

- The Plant Journal - bez posledního roku
- The FASEB journal - bez posledního roku


Databázové servery s odkazy na full-texty

- Elektronická knihovna časopisů Národní knihovny ČR - odkazy na plné texty časopisů jsou označeny zeleně.

- HighWire Press - zatím jediná ucelenější kolekce volně přístupných časopisů v biomedicínské oblasti.

- EBSCO - plné texty článků ve velké databázi. Rozhodně se vyplatí projít.

- JSTOR - fulltextová databáze

- American Society for Microbiology - odkazy na full texty následujících časopisů: Antimicrobial Agents and Chemotherapy; Applied and Environmental Microbiology; Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology; Clinical Microbiology Reviews; Infection and Immunity; Journal of Bacteriology; Journal of Clinical Microbiology; Journal of Virology; Microbiology and Molecular Biology Reviews; Molecular and Cellular Biology

- PubMed Central - již poměrně rozsáhlý archiv volně přístupných full textů z oblasti přírodních věd. Je naprosto bezplatný a bude se rozšiřovat.


Databázové servery odkazující na domácí stránky časopisů

- E-journals - asi největší seznam dostupných zdrojů, rozdělení na podskupiny podle specializací. Ideální zdroj rychlého nalezení informace o prakticky jakémkoliv časopisu.


Vyhledávání referencí a citačních indexů

 - Web of Knowledge - kompletní servis vyhledávání článků až do roku 1980 Web of Science a hledač impakt faktorů ISI Journal Citation Index.

 - Current Contents Connect - přístup do Current Contents connect, poddatabáze WOS, její výhodou je přímý link na full texty. Nutné je použít ID: czech a password: ccc


On-line knihovnička na katedře fyziologie rostlin PřfUK

- On-line časopisy na KFR PŘFUK - tento odkaz slouží k informaci, které další časopisy a databáze lze prohlížet z UK.


Datum poslední změny na stránce: 29.12.2006 (J. Petrášek®)