home

Výzkum

 

logo Ústav Experimentální Botaniky, AVČR

 

 

 

lab2019

 

hs

RNDr. Helena Štorchová, CSc.

 • Vedoucí laboratoře
 • e-mail: storchova(at)ueb.cas.cz

 

Oushadee
David
Mgr. Oushadee Abeyawardana
David Gutierrez Larruscain, Ph.D
 • Odborná asistentka
 • Postdoktorand
 • Kvetení u merlíku

 

mk
ck
Manuela Krüger, Ph.D
Claudia Krüger, Ph.D
 • Postdoktorand
 • Transkriptomika a mykorhiza
 • Postdoktorand
 • Cytoplazmatická pylová sterilita u silenky

 

 

Bývalí členové laboratoře:

Mgr. Marie Pažoutová
Ing. Jana Walterova (Drabesova), PhD
 • Odborná asistentka
 • Nyní kurátorka databazí, Genevestigator
 • Kvetení u rodu Chenopodium, transkriptomika

 

Mgr. Helena Hubackova (Masterova)
Mgr. Lucie Cerna
 • PhD studentka
 • Fylogenetika a kvetení u merlíku bílého
 • Odborná asistentka

 

Ing. Katerina Haskovcova
Ing. Pavla Kolouskova
 • Odborná pracovnice
 • extrakce DNA a plazmidů, klonování, péče o rostliny
 • Phd studentka
 • Exprese mitochondrialních genů u silenky obecné

 

James D. Stone, MSc
Ing. Karel Muller, PhD 
 • Postdoktorand
 • Transkriptomika a genomika mitochondrií silenky obecné
 • Nyní profesor na King Fahd Security College, Rijád, Saudská Arábie
 • Postdoktorand
 • transkripce v rostlinných mitochondriích

 

Mgr. David Chab, PhD
Ing. Hosam El Ansary, PhD
 • Kvetení u rodu Chenopodium
 • Genetická variabilita silenky obecné
 • nyní univerzita v Alexandrii, Egypt

 

Adlai J. Burman, MSc
 • PhD student
 • Bioinformatika