home

Výzkum

 

logo Ústav Experimentální Botaniky, AVČR

 

 

Témata výzkumu

Zabýváme se studiem regulace kvetení u rodu merlík (Chenopodium) a také cytoplazmatickou pylovou sterilitou (CMS) u silenky obecné (Silene vulgaris).

V přírodě nalézáme krátkodenní i dlouhodenní druhy merlíků, lišící se požadavkem na délku dne, kdy vykvétají. Krátkodenní merlík červený je schopen květní indukce ve stádiu semenáčku, o deset dní později již tvoří poupata. Je proto velmi vhodným modelem pro studium kvetení, které má na našem ústavu dlouhou tradici. Nově studujeme také merlík fíkolistý, který je blízkým příbuzným významné plodiny quinoa.

Dalším tématem naší skupiny je cytoplazmatická pylová sterilita (CMS). Ta způsobuje, že u některých druhů rostlin nalézáme dvě pohlaví – samičky (pylově sterilní jedince) a hermafrodity. Naší modelovou rostlinou je silenka obecná. Pylová sterilita je určována interakcí mitochondriálních a jaderných genů. Vypracovali jsme genomické a transkriptomické postupy pro analýzu kvetení i pylové sterility.